Pedagogische Praktijk GRIT

Opgroeien en opvoeden kan soms lastig zijn! Herkent u iets van het onderstaande bij uw kind of leerling? Gunt u hem of haar dat het beter wordt?

Of ben jij zelf het kind of die leerling en herken je iets van het onderstaande bij jezelf? Wil je dat het beter wordt, maar weet je niet goed hoe. Ik denk graag met je mee hoe je morgen een stapje verder komt!

 • Negatief zelfbeeld?
 • Te veel of te weinig assertief?
 • Problemen met ouders, broers/zussen, docenten en/of vrienden?
 • Belemmerd door angst?
 • Moeite met schooltaken?
 • Snel boos of opstandig?
 • Faalangst?

Binnen Praktijk GRIT wordt begeleiding en behandeling geboden aan jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De focus ligt op milde tot matige psychische klachten, gedragsproblemen of tekorten in de leervoorwaarden. Waar dat mogelijk is worden opvoeders (ouders en/of school) betrokken. Het aanbod betreft behandeling, begeleiding en training gericht op het versterken van:

 • Zelfbeeld
 • Welbevinden
 • Inzicht en zelfinzicht
 • Probleemoplossend vermogen
 • Emotieregulatie
 • Assertiviteit¬†
 • Leervoorwaarden

Het doel is dat de jongere en betrokken opvoeders snel op eigen kracht verder kunnen en ernstigere psychische-, gedrags- of leerproblemen voorkomen worden. In het menu staan onder de kopjes Voor ouders en Voor jongeren de verschillende mogelijkheden die de praktijk biedt. Afhankelijk van gemeente waarin de jongere woont, komt de dienstverlening van Praktijk GRIT voor jongeren tot 18 jaar, in aanmerking voor vergoeding door de gemeente. Onder de kopjes Contact en Tarieven is hierover meer informatie te vinden.

Neem vrijblijvend contact op om te verkennen wat ik voor u, voor jou of voor jullie kan betekenen:

06-15544001 of info@praktijkgrit.nl